Nytt projekt kartlägger okända miljögifter

Örebro universitet, KK-stiftelsen samt tio företag från näringslivet undersöker vad det är som gör ämnen giftiga och hur de påverkar människor. Syftet är skapa en giftfri miljö enligt de svenska miljömålen.

Den snabbt ökande befolkningsmängden leder till att det används allt fler kemikalier i samhället. Den årliga kemikalieproduktionen uppgår till flera hundra miljoner ton. Några ämnen vet vi att de är direkt skadliga för människan, men det finns fortfarande många ämnen vars effekter på vår hälsa är okända.

Det är en utmaning att kartlägga vilka ämnen som når ut i miljön på grund av det höga antal kemikalier som är i omlopp. Ämnen kan omvandlas i naturen och i vissa fall bilda ämnen som är ännu giftigare och mer motståndskraftig mot nedbrytning, säger Susanne Keiter, miljökonsult på Sweco, som är ett av de bolag som medverkar i projektet.

Dagens tekniska analysinstrument gör det möjligt att mäta en mängd miljögifter. Problemet är dock att endast dessa ämnen identifieras och många övriga miljögifter förblir okända. Genom nya metoder går det att undvika detta och få mer kunskap om långtidseffekter för både människor och djur.

Med hjälp av nya analysmetoder som baseras på ämnenas biologiska effekter snarare än deras förekomst kan vi söka efter okända miljögifter både på land och i vattendrag och därefter studera deras beteende i miljön och deras toxikologiska effekter på celler, säger Susanne Keiter.

Swecos miljökonsulter ska under tre år bidra med miljöprover och expertis till projektet.

Det här projektet är en mycket stor satsning inom kemiskt/biologiskt utredningsarbete med syfte att bidra till en bättre hantering av kemikalier, säger Anna Yman, vd för Swecos vatten- och miljökonsulter.

Projektet är ett samarbete mellan Örebro universitet, KK-Stiftelsen samt tio företag inom näringslivet, bland dem finns Sweco (som ligger i toppen på Konsultguidens ranking), Golder Associates (plats 32 på rankingen) samt Niras (plats 41 på rankingen). Några av de övriga företagen som medverkar är Liljemarks Consulting, Jordnära Miljökonsult, Ragn-Sells samt Swedavia.

author image

Åsa Larsson

Kontakta mig