Doktor i ljusdesign till Tyréns

Annika Kronqvist. Foto: Tyréns

Tyréns rekryterar Annika Kronqvist, Sveriges första doktor i ljusdesign. Med erfarenhet som inredningsarkitekt samt inom ljusdesign hoppas hon kunna förena estetik och teknik samt skapa specifika lösningar, framför allt inom sjukhusmiljöer.

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns fortsätter att bredda sitt tjänsteutbud inom arkitektur. 2012 disputerade företagets nya tillskott Annika Kronqvist på Chalmers i arkitektur med inriktning ljusdesign, vilket hon var först med i Sverige. Närmast kommer hon från Tekniska högskolan i Jönköping där hon bland annat var programansvarig och lektor vid programmet för Ljusdesign.

– Annika Kronqvist tillför inte bara en helt ny kompetens inom arkitektur, hon bidrar också med värdefulla kontakter i forskningsvärlden, vilket ligger i linje med vårt fokus på forskning och utveckling, säger Niclas Malmeling, avdelningschef på arkitektur, Tyréns.

Efter elva år som forskare och föreläsare blev hon nyfiken på en ny utmaning och lockades bland annat till Tyréns för bolagets starka utveckling inom arkitektur.

– Jag hoppas kunna bidra med mer spännande och innovativa lösningar till Tyréns. Särskilt i sjukhusmiljöer är det viktigt att inte välja standardlösningar eftersom varje miljö är helt unik. Med min erfarenhet som inredningsarkitekt kopplat till min erfarenhet av ljusdesign kan jag förena estetik och teknik och skapa specifika lösningar, säger Annika Kronqvist.

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland. Bolaget finns på plats 9 i Konsultguidens ranking.

author image

Åsa Larsson

Kontakta mig