Norconsult köper ARA Engineering

Norconsult och ARA Engineering går samman för att stärka sin position på el- och energimarknaden. Vad betyder detta för Norconsults kunder? 

– Jo, säger Egil Gossé, koncerndirektör för Norconsults affärsområde i Skandinavien, våra kunder kommer att märka av detta genom ett ännu starkare och bredare tjänsteutbud.

I och med köpet av ARA Engineering tillförs Norconsult, som ligger på nittonde plats på Konsultgudens rankinglista, solid kompetens inom högspänningsteknik. Egil ser fram emot att få ARA:s medarbetare som kolleger så att man tillsammans kan bygga upp en stark kompetens inom högspänningsteknik på Norconsult i Skandinavien och internationellt.

ARA Engineering levererar högspänningstekniktjänster som omfattar kraftledningar, kabeldragning och transformatorstationer. Företaget har cirka 25 medarbetare och huvudkontor i Kopavogur på Island. ARA Engineering har även helägda dotterbolag i Chrzanow i Polen och i Oslo.

I och med övertagandet av ARA Engineering är Norconsult nu även representerat på Island och i Polen. 

Konsultguidens rankinglista

Konsultguiden är nu inne på sitt 29:e år som den ledande guiden för köpare av konsulttjänster. Det populäraste innehållet är den årliga oberoende rankinglistan där de olika konsultbolagen jämförs med varandra inom sina specifika kompetensområden.

De nyckeltal som presenteras i den här 29:e upplagan har som tidigare samlats in från bolagens egna årsredovisningar.

Klicka här för årets rankning av Teknik konsulter

author image

Jonas Bergholm

Kontakta mig