Norconsult bidrar till energipolitiken på EU-nivå

Norconsult höll en uppskattad föreläsning på Europas viktigaste konferens gällande energifrågor. Vad betyder det för konsultfirman att delta i ett sådant evenemang?

I mitten av juni arrangerades EU Sustainable energy week (EUSEW) i Bryssel. Konferensen handlar om energifrågor och samlar ett par tusen delegater från Europakommissionen, lokala myndigheter runt om Europa, intresseorganisationer och industri. Under ett par dagar låg fokus på energieffektivitet och förnybar energi. 

En mycket uppskattad föreläsning handlade om Norconsults patentsökta teknik, ASES. Thule Brahed, som arbetar med hållbar energiteknik på Norconsult, redogjorde för fördelar på den nordiska marknaden. Och möjligheterna att använda samma lösning i resten av Europa. Ett av flera exempel som presenterades var Fredrika Bremergymnasiet, Sveriges mest energieffektiva yrkesskola.

- Det känns mäktigt att som konsultfirma bidra till politiken på EU-nivå. Att vi på Norconsult hjälper till att bana väg för teknikutvecklingen inom energilagring, berättar Thule. 

Att Norconsult, som ligger på nittonde plats på Konsultgudens rankinglista, deltar i evenemang som EUSEW öppnar dörrar till nya marknader och ger möjlighet att påverka, menar han. 

- Jag hoppas vårt deltagande öppnar upp en marknad för säsongsvärmelagring i hela Europa, säger Thule. Inte minst om myndigheterna beslutar om ekonomiska styrmedel för att stärka förtroendet och underlätta användandet av ny teknik.

 

 

Fullsatt på Norconsults föreläsning om ASES under konferensen EUSEW i Bryssel. Konferensen är Europas viktigaste konferens gällande energieffektivitet och förnybar energi.

Konsultguidens rankinglista

Konsultguiden är nu inne på sitt 29:e år som den ledande guiden för köpare av konsulttjänster. Det populäraste innehållet är den årliga oberoende rankinglistan där de olika konsultbolagen jämförs med varandra inom sina specifika kompetensområden.

De nyckeltal som presenteras i den här 29:e upplagan har som tidigare samlats in från bolagens egna årsredovisningar.

Klicka här för årets rankning av Teknik konsulter

author image

Jonas Bergholm

Kontakta mig