Över 8 855 lediga teknikjobb

Sveriges stora teknikarbetsgivare ska rekrytera över 8 800 ingenjörer i år. Men bristen på ingenjörer är fortsatt mycket hög.

Det finns flera företag i Sverige som bara i år behöver hitta 1 000 eller ännu fler nya ingenjörer att anställa. De stora teknikkonsultföretagen ligger i topp: ÅF, Sweco, WSP, tillsammans med byggjättarna Skanska och NCC.

Sverige växer, och har råd att bygga ut.

”De snabbt växande städerna är grunden till efterfrågan. De växande städerna behöver mer av allt”, kommenterar till exempel Sweco, som letar efter ingenjörer inom allt som har med samhällsbyggande att göra – hus, infrastruktur, energiförsörjning.

Ny Teknik har hört av sig till de största teknikföretagen och ingenjörsarbetsgivarna i landet och ställt frågor om rekryteringsbehovet. De 26 företag som svarat letar i år tillsammans efter över 8 800 ingenjörer. Flera av dem ser ett fortsatt stort behov även under kommande år.

Läs mer: Kalle Anrell: Alla söker ingenjörerna som tar sig an framtiden

Många av företagen lyfter fram att det råder en hård konkurrens om ingenjörer.

– Arbetsmarknaden är tuff för oss arbetsgivare nu, vi söker med ljus och lykta för att hitta rätt kompetenser. Hela energibranschen har en utmaning, säger Daniel Nilsson, chef för rekrytering på Vattenfall Sverige.

Vattenfall vill anställa omkring 350 ingenjörer i år. Men brottas med att det är stor brist på den kompetens som behövs.

– Det stora är elkraftsingenjörer, det är vår ständiga huvudvärk. Där finns ett underskott sett till hur många som examineras, säger Daniel Nilsson.

Konjunkturläget för ingenjörsföretagen i Sverige är det starkaste på fem år, konstaterar fackförbundet Sveriges Ingenjörer i sin senaste innovations- och konjunkturrapport som kom i våras. Av landets ingenjörsföretag ser 85 procent en positiv ekonomisk utveckling.

I samma rapport slår Sveriges Ingenjörer fast att rätt kompetens är den viktigaste faktorn för att företag ska kunna driva på sitt innovativa arbete. Och att det största hindret för företagens satsningar inom forskning och utveckling, fou-arbete, är brist på kompetent arbetskraft.

– Konjunkturläget bidrar till brist. Samtidigt är vi inne i en kompetensomställning och snabb strukturomvandling och digitalisering som gör att många jobb blir alltmer tekniskt avancerade. Det innebär en förskjutning av, och efterfrågan på, hög teknisk kompetens, vilket i många fall är detsamma som ingenjörer, säger Staffan Bjurulf, näringslivsexpert på Sveriges Ingenjörer

I Arbetsförmedlingens senaste prognos, som presenterades i onsdags, är det brist på samtliga kategorier av civil- och högskoleingenjörer.

På en femgradig skala hamnar alla ingenjörsområden utom två på den allra högsta nivån. Det innebär att det är ”mer påtaglig brist” på kompetens. Störst är behovet av ingenjörer inom bygg och anläggning, inom elektroteknik samt inom maskinteknik.

– Det är en påtaglig brist i hela landet för alla ingenjörsområden, säger Louise Strandendahl, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen

Även Arbetsförmedlingen påpekar att ingenjörsbristen beror på den starka konjunkturen i Sverige, kombinerat med att det under en längre tid har utbildats för få ingenjörer.

– Hur konjunkturen ser ut är det som påverkar efterfrågan på ingenjörer snabbast. Men eftersom bristen är så stor, finns ingen risk att det blir ett överskott av ingenjörer på kort sikt om konjunkturen vänder, säger Louise Strandendahl.

Stora förändringar i samhället som har att göra med digitalisering och automation bidrar också till att behovet av ingenjörskompetenser ökar. Digitalisering är ett ord som nämns med större frekvens än i tidigare undersökningar av det här slaget som Ny Teknik genomfört.

”Digitalisering fortsätter att växa och där behöver vi förstärka med olika typer av kompetens. Något som växer oerhört snabbt är behoven av kompetens inom iot (internet of things), artificiell intelligens och inom olika typer av virtuell och förstärkt verklighet”, skriver exempelvis Försvarets materielverk i sitt enkätsvar.

 

Denna artikel är producerad av vår systersajt Ny Teknik. Klicka här och läs artikeln i sin helhet.

author image

Redaktionen

Kontakta mig