"Vi måste bli bättre på att marknadsföra ingenjörsuppdraget"

För att komma till rätta med problemen föreslår Magnus Höij att ungas intresse för matematik ska stimuleras redan i grundskolan.

I en debattartikel i Göteborgsposten skriver vd:n för Svenska Teknik- och designföretagen, Magnus Höij att ”konsultföretagen skriker efter personal och kompetensbrist anses vara det främsta hindret för tillväxt.

Vidare kan man läsa att bland arkitekt- och ingenjörsföretagen behöver nio av tio företag nyanställa det närmsta halvåret. Frågan är då vad kompetensbristen bland företagen kan bero på?

– Enkelt uttryckt: Vi har utbildat för få ingenjörer och arkitekter alltför länge. Plus att vi just nu har rekordmycket att göra, säger Magnus Höij samtidigt som han förklarar hur efterfrågan yttrar sig bland konsultföretagen.

– Jag företräder framförallt ingenjörs- och arkitektföretag, som just nu upplever en mycket stark marknad. Den drivs inte minst av ett stort behov av bostadsbyggande och satsningar på ny infrastruktur. Även industrins omställning med en ökad satsning på tjänster bidrar stort till det höga trycket på kunskapsintensiva tjänster.

Mytbild att matte är krångligt

För att komma till rätta med problemen föreslår Magnus Höij att ungas intresse för matematik ska stimuleras redan på grundskolenivå. Han utvecklar detta och klargör att teknikintresset måste fångas upp tidigt för att ge så många som möjligt en chans att komma in på ingenjörs- eller arkitektbanan. I det arbetet är just matematiken otroligt viktig.

– Tyvärr finns det en mytbild som säger att matematik är krångligt och svårt. Den bilden måste vi ändra och få fler att förstå glädjen och värdet i matematiken.

En förutsättning för att kunna öka antalet civilingenjörer från universiteten är att fler söker till just dessa utbildningar. Magnus Höij menar att söktrycket borde kunna öka.

– Vi måste bli bättre på att marknadsföra ingenjörsuppdraget både hos gymnasieelever och grundskoleelever. Den uppgiften måste både högskolan och näringslivet dela på.

 Vad för respons har ni fått på debattartikeln?

– Debattartikeln i Göteborgsposten låg väl i tiden. Vi ville synliggöra just de kunskapsintensiva konsultföretagens viktiga roll, i synnerhet i våra storstadsregioner. Många som kommenterat vårt inlägg har varit positiva och understrukit våra poänger. Men några har även kommenterat att samma trend kan ses på andra orter i landet.

 Hur tror du situationen ser ut om fem år?

– Jag är övertygad om att omställningen från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle kommer att fortsätta och kanske till och med att takten kommer att öka. Det kommer att ytterligare stärka bilden av en tillväxtbransch, men också göra att bristen på komptenens riskerar att öka, om vi inte sätter in insatser omgående, säger Magnus Höij.

 

author image

Jonas Bergholm

Kontakta mig