Här är de populäraste teknikkonsulterna

Eva Vati

– Vi bedömer att det finns utmaningar att hitta efterfrågade konsulter inom vissa geografiska områden, säger Eva Vati på konsultbolaget Ework.

Eva Vati, hållbarhetschef och konsultutvecklingschef på Ework Group, berättar vilka sorters tekniska konsulter som efterfrågas oftast – och vad det beror på.

– När det gäller industrin efterfrågas oftast automationsingenjörer inom mekanik och elektronik samt tekniska it-konsulter. På byggsidan är det projekteringskonsulter samt olika former av arkitekter som efterfrågas flitigt. Inom automotive ser vi en tydlig trend i att fler konsulter inom elektronik efterfrågas inom detta segment och förfrågningarna handlar ofta om bilens elsystem och infotainment, telematik och connectivitet. Övriga återkommande förfrågningar rör sig inom konstruktion, där vi ser ett permanent behov av konstruktörer inom industriell tillverkning och automotive.

Mer tvärfunktionella roller

Eva Vati ser att fler specialister efterfrågas inom olika kompetenser. Hon ser också att det blir mer tvärfunktionella roller, det vill säga en kombination av kompetenser, till exempel projektledning och systemingenjörer.

– Vi bedömer att det finns utmaningar att hitta efterfrågade konsulter inom vissa geografiska områden. Det kan finnas många stora konsultköpare inom ett och samma geografiska område som gärna ser att konsulten jobbar så kallat on site. För få konsulter finns då att tillgå och de stora konsultköparna är många, vilket helt enkelt resulterar i en tydlig och ökad konkurrens.

Utbudet ökar från utlandet

Samtidigt har utbudet av konsulter ökat från andra länder, exempelvis Norge och Storbritannien.

– De konkurrerar med tillgänglighet och pris. Kvaliteten, säkerhetstänket och sättet att arbeta på påminner till stor del om det som efterfrågas vilket ofta gör att de står sig starkt i konkurrensen, säger hon.

När det gäller vilka egenskaper och kvalifikationer som särskilt är på uppgång noterar Eva Vati att byggsidan har en ökad efterfrågan på landskapsarkitekter, VA-konsulter och bygglovshandläggare.

– Flertalet ISO-standarder har tillkommit och ska implementeras, till exempel ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. ISO 26000, 37001. Sedan kommer även 50001 – Energi och kommande 45001 – Arbetsmiljö. Detta innebär att många Kvalitets-, Hållbarhets- och HSE-konsulter har mycket att göra.  

Vilka sorters tekniska konsulter efterfrågas inte så ofta – och vad kan det bero på i så fall?  
– Vi ser ingen direkt nedgång inom något av områdena.

author image

Jonas Bergholm

Kontakta mig