H&H Group växer med nya byråförvärv

Sveriges ledande kommunikationsrådgivare inom företagskommunikation H&H Group stärker sin position ytterligare genom att förvärva samtliga enheter inom affärsområdet Strategic Conmminications från Intellecta AB (publ).

H&H Group har mer än 20 års erfarenhet inom företagskommunikation och är Sveriges ledande bolag i branschen. Nu stärker de alltså sin position ytterligare genom förvärv av de fem kommunikationsföretagen Intellecta Corporate, Hilanders, Bysted, Tomorrow och Unreel från Intellecta AB (publ).

Uppskattningsvis kommer den nya gruppen att ha en årlig byråintäkt på drygt 450 miljoner kronor och sysselsätta 370 medarbetare med kontor i Stockholm, Malmö och Shanghai. Efter affären ingår 12 kommunikationsbyråer i gruppen. H&H Group innehar toppositionen på Konsultguidens ranking

– Vi förvärvar fem fina bolag och ser fram emot att tillsammans med företagens ledare och medarbetare växa potentialen ytterligare. Vår filosofi bygger på att med respekt för varje byrås integritet erbjuda stora frihetsgrader att utvecklas, säger Martin, vd och koncernchef för H&H Group.

Genom förvärven förstärker H&H Group sin position hos kunder inom offentlig sektor samt stärker erbjudandet inom bland annat B2B-kommunikation, kreativitet, finansiell kommunikation, sociala medier och rörlig media.

– Det sker en spännande konsolidering på marknaden just nu. Vår strategi är att ge våra byråer möjligheten att bli ännu starkare genom närmare tillgång till både djupare och bredare kompetens, utan att det spär ut respektive byrås kultur och spetskompetens. Så har vi arbetat med alla våra byråer och det har visat sig vara ett framgångsrecept, fortsätter Martin Petersson.

De nya bolagen ingår i H&H Group från och med 31 augusti 2017. Affären värderas till 41 miljoner kronor på skuldfri basis. Intellecta kommer att erhålla cirka 43 miljoner kronor i likvida medel den 31 augusti 2017. Eventuella rörelsekapitaljusteringar kommer att ske inom en till två månader efter tillträdesdagen.

author image

Åsa Larsson

Kontakta mig