"Kunden största konkurrenten"

Erkhammar

Många nya kunder kommer in när det uppstår en kris. Det leder sedan till en långsiktig relation. Det säger Charlotte Erkhammar, vd på kommunikationsföretaget Kreab Gavin Anderson.

Hur jobbar ni med att få in nya kunder?

– Genom nöjda kunder och att expandera våra befintliga kunder mellan våra olika marknader och kontor. Jag reser mycket och träffar både kunder och potentiella kunder runt om i världen. Vi ser också ett ökat behov av public affairs, det vill säga att bistå våra kunder med att navigera rätt i det politiska landskapet.

– Många nya kunder kommer in när det uppstår en kris. Då handlar det om att lösa den uppkomna situationen, bygga ett förtroende och oftast leder det till en mer långsiktig relation.

– När vi i vissa uppdrag behöver addera kompetens eller geografi har vi förmånen att kunna samarbeta med Omnicom-ägda företag. Kreabs majoritetsägare är Peje Emilsson som via sitt familjebolag Magnora äger 53 procent av Kreab, den andra huvudägaren är Omnicom som äger 47 procent. Omnicom äger ett hundratal stora globala kommunikationsföretag och reklambyråer.

Hur är det att vara ledare för ett företag som finns i 25 länder?

– Det är fantastiskt roligt. Kreab har 400 personer i 25 länder med 42 olika nationaliteter och bistår 500 globala kunder med huvudkontor i Stockholm. Att få förmånen att arbeta med spännande kundprojekt runt om i världen tillsammans med oerhört kompetenta kolleger är otroligt inspirerande.

Vilken betydelse har er globala spridning för er verksamhet?

– All kommunikation bygger på lokal kunskap och lokala nätverk i kombination med global insikt. Vår globala spridning gör att vi kan hjälpa våra kunder på många olika marknader och växa tillsammans med kunderna. Komplexiteten och osäkerheten i världen just nu leder till ett ökat behov av god kommunikation.

– Att vara vd i dag för ett globalt bolag innebär att du måste hålla dig ajour med vad som händer i världen och förstå hur dessa förändringar kan komma att påverka ditt företag och din affär , det är den insikten vi bistår många av våra kunder med. Snabba förändringar är något vi alla måste vänja oss vid.

Hur ser era tillväxtplaner ut?

– Vi kommer att växa ytterligare framöver och etablera oss på nya marknader. Det senaste året har vi expanderat i Latinamerika och öppnat kontor Colombia och Mexico utöver Brasilien och Ecuador. Vi har också öppnat kontor i Ryssland och tittar vidare på nya marknader såsom Afrika och Indien.

Hur ser du på konkurrensen inom er bransch?

– Våra största konkurrenter är våra egna kunder när de väljer att göra saker själva. Men de flesta behöver ha någon med ett utanförperspektiv som kan fungera som ”utanförögon” och också ge en second opinion.

Av: Niklas Gilmark

Artikeln publicerades först i 2014 års utgåva av Konsultguidens katalog