Tummen upp för revisorn

Förtroendet för revisorn är fortsatt starkt – och branschen står stadigt trots alla utmaningar och förändringar.

Fem år efter senaste undersökningen följer FAR upp förtroendet för revisions- och redovisningsbranschen. Av undersökningen framgår att politiker (90 procent) och företagsledare (88 procent) är de som uttrycker ganska stort eller mycket stort förtroende för revisions- och redovisningsbranschen, medan det hos allmänheten endast är 45 procent som visar ganska eller mycket stort förtroende.

 

 

 

Dan Brännström är generalsekreterare i FAR. Han tycker att där glädjande att revisorn står stadigt trots alla utmaningar och förändringar.

Det är bara läkare, poliser och domare som matchar revisorn, säger han.

För att lyfta förtroendet hos allmänheten menar Dan att man måste bli bättre på att visa på den nytta medlemmarna gör.

– Kunskapen om vad revisorn, redovisningskonsulten, lönekonsulten och skatterådgivaren faktiskt gör är för låg. För oss är det viktigt att få ett högre förtroende även från allmänheten, det handlar om branschens relevans och attraktionskraft.

Syftet med undersökningen har varit att få kännedom om förtroendet för branschen men också ta reda på hur känd FAR är som branschorganisation bland tre olika målgrupper, politiker, företagsledare och allmänheten. 

Kantar/Sifo har på uppdrag av FAR genomfört undersökningen i april och maj 2017. Politiker: 100 intervjuer via telefon. Företagsledare: 300 intervjuer via telefon. Allmänheten: 1000 intervjuer via onlinepanel.

Klicka här för att läsa hela undersökningen!

author image

Jonas Bergholm

Kontakta mig