Är kunden nöjd - vågar du fråga?

– Vad tycker kunderna om dig, är de nöjda? Vågar du fråga och ta till dig svaret? För tredje året genomför FAR under hösten Kundmonitorn 2017 som ska visa vad företagskunderna tycker om revisions- och redovisningsbyråernas prestationer.

Erfarenheterna från tidigare Kundmonitorer är att kunderna är trygga och nöjda med det som byråerna levererar och som ingår i det traditionella redovisningsarbetet. Däremot är nöjdheten inte lika stor med byråernas förmåga att vara proaktiva, vägledande och rådgivare.

Med andra ord redovisningskonsulterna är duktiga på det arkeologiska arbetet med att gräva bland fakturor och kvitton och redovisa resultatet på ett begripligt sätt. Men förmågan att spana in i framtiden och se vilka behov kunderna har är klart sämre, eller ett helt negligerat område. Det här gäller främst de små- och medelstora byråerna.

Markus Sjöholm, marknadschef på Aalund Nordic, beskriver enligt Balans, FARs branschtidning, byråernas attityd: – Få branscher har en så tillbakalutad inställning till kundundersökningar som revisions- och redovisningsbranschen.

Resultaten i Kundmonitorn indikerar vart byråerna är på väg; stillastående med ”business as usual”, dalande med bristfälliga leveranser eller på tå med förmåga att se hur och vad som påverkar kunderna i flödet av nya regler och förslag liksom förståelse för de unika förutsättningar som råder på kundens marknad.

Risken för de konsultbyråer som ”gör som de alltid har gjort” är att de omfamnas med samma känslor som tandläkaren och banken – inte den sexigaste relationen men inte heller så dålig att kunderna är beredda att lägga energi på att byta leverantör.

Som i alla anda sammanhang gäller, att vågar du inte höra svaret ska du inte heller ställa frågan - vågar du?

Fakta Kundmonitorn 2017

Undersökningen är webbaserad och genomförs för tredje året av FAR i samarbete med Aalund Nordic. De byråer som väljer att medverka väljer ut 100 av sina företagskunder som får svara på tjugo frågor. Möjlighet finns att komplettera standardfrågorna med egna skräddarsydda frågor.

I början av oktober ska underlag med namn och kontaktuppgifter skickas till Aalund Nordic. Svarsfrekvensen har historiskt legat på 40–60 procent.

Läs mer om Kundmonitorn

author image

Redaktionen

Kontakta mig