Varför molntjänster för revisionskonsulter?

Katarina Thörnqvist på Wolters Kluwer

– Det finns många olika anledningar och varierar från individ till individ, säger Katarina Thörnqvist, Managing Director för Skatt & Ekonomi på Wolters Kluwer, som lanserar Capego – den första molnbaserade helhetslösningen i sitt slag på den svenska marknaden.

Hela R&R-branschen har stort fokus på enkelhet och effektivitet och i Wolters Kluwers utvecklingsprocess kring den här lösningen har man utgått från användarnas verkliga processer och översatt dem till ett modernt och effektivt användargränssnitt.

– Användarupplevelse är en viktig komponent. Det innebär ett enkelt och intuitivt gränssnitt med färre moment och knapptryckningar, säger Katarina Thörnqvist.

Bättre kontroll med digitaliseringen

Wolters Kluwer har fokuserat på de mest frekventa arbetsuppgifterna och de funktioner som används mest, medan övriga funktioner ligger bara ett klick bort.

Capego innehåller också mer av analys- och kontrollfunktioner, presenterade på ett grafiskt aptitligt sätt. Något som är ett måste när digitaliseringen gör de traditionella redovisningstjänsterna mer och mer automatiserade och redovisningsbyråernas kunder kräver mer av transparens och kontroll över sin ekonomi – gärna i realtid.

– Byråerna strävar efter att bli mer av rådgivare och agera proaktivt gentemot sina kunder. Då ska de kunna luta sig mot oss och våra produkter. Vi ska vara deras bästa följeslagare i rollen som konsulter och rådgivare.

Vid sidan av det, är det många i branschen som vill slippa lägga onödig tid på säkerhetskopiering och installation av programuppdateringar och som vill ha möjlighet att logga in i sitt program från olika platser. Många känner också att de vill ha ett program som är byggt på modern teknik.

– De som använder Fortnox för sin bokföring får också en integration med Capego Bokslut som skapar både effektivitet och ökad kvalité i arbetet. För dessa byråer är det ett viktigt skäl.

Marknadens krav

När det gäller marknadens för krav på den här typen av program så är Wolters Kluwer marknadsledande på Bokslut, Skatt och Revision, som löpande måste uppdateras med gällande lagstiftning och regelverk.

I deras verksamhet jobbar systemutvecklare sida vid sida med experter inom Redovisning och Skatt. Detta krav gäller ju inte bara molnbaserade program utan är ett grundkrav från marknadens köpare.

– Naturligtvis är det viktigt att leverantören har en genomtänkt strategi för säkerhet för molnbaserade program. Vi har därför skapat en inbyggd säkerhet redan i utvecklingsprocessen. Tester görs och kommer att genomföras återkommande. Dessutom så görs datalagring för Capego enligt de bästa krypteringsstandarder som finns på marknaden.

Några direkta nackdelar kan Katarina Thörnqvist inte se men menar att det är viktigt att respektera att inte alla byråer är redo att ta steget över till Capego ännu. Därför finns Wolters Kluwerinstallerade program också kvar som en lösning för dem.

– Detta är första etappen på vår resa för att möta marknadens krav på effektivare arbetsflöden och kvalitetssäkrade siffror.  

author image

Jonas Bergholm

Kontakta mig