Lönekonsulter får kvalitetsstämpel

Nästa år lanserar branschorganisationen FAR en auktorisation för lönekonsulter. Titeln auktoriserad Lönekonsult är en kvalitetsstämpel och ska ge en tydlig yrkesidentitet som professionell lönekonsult.

Camilla Carlsson jobbar med den kommande auktorisationen. Hon är själv auktoriserad redovisningskonsult på FAR och säger att förutsatt att kriterier som rätt erfarenhet och utbildning är uppfyllda, kommer det även att vara möjligt att ha dubbla titlar. Det vill säga att vara både auktoriserad redovisningskonsult och auktoriserad lönekonsult.

Varför behövs auktorisationen?

– FAR har uppmärksammat tendensen att lyfta ut lönetjänsten från ekonomiavdelningar och outsourca till extern lönekonsult. Därför finns en stor efterfrågan på lönekonsulter. I samband med auktorisationen får yrkesgruppen en särskild kvalitetsstämpel.

Vad innebär auktorisationen i praktiken? Alltså vilka krav ställer FAR med certifieringen?

– Titeln auktoriserad Lönekonsult FAR är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet som professionell lönekonsult. För att du ska kunna bli medlem i FAR ska du uppfylla vissa invalskrav. Förutom att vara verksam i ett redovisnings- eller revisionsföretag ska du ha godkänd utbildning samt tre års praktik inom löneområdet.

Vilka fördelar finns med att anlita en konsult som är auktoriserad?

– Att anlita en auktoriserad lönekonsult är en trygghet för uppdragsgivaren. En auktoriserad lönekonsult tar ansvar för att utförda tjänster håller en hög kvalitet, vilket i sin tur leder till hög kvalité.

Hur många lönekonsulter räknar ni med ska bli auktoriserade nästa år?

– Omöjligt att säga men vi ser så klart fram emot att många lönekonsulter ser nyttan och möjligheterna med en auktorisation. Tentamen och auktorisationsdag blir i maj 2017.

 

Läs mer om certifieringen på FAR, branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare, på deras hemsida.

author image

Jonas Bergholm

Kontakta mig