Digitaliseringen suddar ut de traditionella gränserna

Gunnar Johansson på Wolters Kluwer.

Etapp två i Wolters Kluwers lansering av molnbaserade arbetsplatser för revisions- och redovisningskonsulter är att stegvis lyfta alla produkter till den nya plattformen.

Gunnar Johansson, Product Management på Wolters Kluwer säger att planen och ambition är att på samma sätt som för Capego Bokslut skapa en ny användarupplevelse med ännu effektivare arbetsprocesser än dagens uppskattade programvaror från Wolters Kluwer. Vilket inte är en lätt uppgift.

– Det är viktigt att involvera både nya och befintliga kunder i processer. Näst på tur står Skatt med deklarationsprocessen.

Stort fokus på digitalisering

Capego är ett familjenamn där Wolters Kluwer kommer att lansera hela sin nuvarande programvaruportfölj som molnbaserade program. Som Gunnar Johansson säger var bokslut först ut och man arbetar nu med Skatt och så kallt Practice Management.

För att skapa effektivitet i R&R-branschen har man ett stort fokus på "digitalisering och automatisering".

 

På lite längre sikt vill man erbjuda marknaden "framtidens sätt för byrån och deras klienter att arbeta tillsammans i bokslut, årsredovisningar, deklarationer och analyser". Här är ett molnbaserat program en viktig grundförutsättning.

Ni har fått input från era kunder, vad säger de om tjänsten?

– Vi har fått mycket positiv respons från marknaden och stort intresse både hos befintliga och nya kunder. Vi deltog i samband med lansering i olika branschmässor och hade köer till våra montrar vilket hör till ovanligheterna i dessa sammanhang, säger Gunnar Johansson.

Capego utvecklats i tätt samarbete med olika kunder, bland annat genom ett pilottest som genomförts på ett flertal PwC-kontor.

author image

Jonas Bergholm

Kontakta mig