Ännu hårdare tag mot penningtvätt

Foto: 123rf

En ny penningtvättslag ska införas från och med den 26 juni 2017. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att företag i en rad nya branscher ska omfattas av penningtvättslagen, exempelvis värdebolag, hyresförmedlare, flera typer av speltjänster samt yrkesmässig handel med varor.

Jonas Karlsson, rättssakkunnig vid Finansdepartementet, arbetar med att anpassa svensk lag till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv, som ska motverka att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Han säger till Konsultguiden att en av de viktigaste nyheterna i det nya regelverket är att kopplingen mellan riskbedömningen och åtgärderna kundkännedomen förstärks.

– Högre krav ställs nu på att verksamhetsutövaren ska förstå riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i den egna verksamheten. Därigenom kan åtgärderna för kundkontroller bli mer riskanpassade. Detta bör i sin tur leda till en mer effektiv granskning av transaktioner och en ökad rapportering av misstänkta transaktioner till Polismyndigheten (Finanspolisen). För att hjälpa verksamhetsutövarna att göra adekvata och verklighetsanpassade riskbedömningar kräver direktivet att relevanta myndigheter ska medverka till att analysera och kommunicera risker i en högre utsträckning än vad som är fallet idag, säger han.

Grundprinciperna i den nya lagstiftningen är annars enligt Jonas Karlsson i flera avseenden desamma som i tidigare penningtvättslag. De nya reglerna genomsyras av samma riskbaserade ansats som nu gällande regler, men i än högre utsträckning.

– Huvudsyftet med den nya lagen är att företag och branscher ska kunna prioritera sina resurser till särskilt riskfyllda områden och därigenom på ett mer effektivt sätt kunna granska och kartlägga avvikande situationer. Rätt tillämpat leder det nya regelverket till bättre resultat, utan att mer resurser behöver läggas på denna verksamhet än vad som är fallet idag, säger Jonas Karlsson.

Läs även: Intervju med Andreas Löfholm på PWC om den nya lagen.

 

Nya penningtvättslagen

Penningtvättslagen omfattar banker och andra finansiella institut, som livförsäkrings- och värdepappersbolag, kreditmarknadsföretag, försäkringsförmedlare, fondbolag samt bolag som ger ut elektroniska pengar.

Lagen omfattar även företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn, såsom fastighetsmäklare, revisorer, advokater, skatterådgivare samt företag som bistår vid bolagsbildning och tillhandahåller kontor och postadresser.

Vidare omfattar lagen kasinon samt alla företag som säljer varor för mer än 
15 000 euro kontant.

Jonas Karlsson på Finansdepartementet

author image

Jonas Bergholm

Kontakta mig