Bra kollegor viktigare än lön och status

När nyutexaminerade får bedöma vilka faktorer som är viktigast hos arbetsgivare hamnar bra kollegor högst. Lön och status hamnar i botten på listan.

Jusek är akademikerförbundet för dig som är jurist, systemvetare, samhällsvetare, personalvetare, ekonom eller kommunikatör. I en ny undersökning från förbundet har totalt 2 232 nyutexaminerade studenter svarat på frågan om vilka faktorer de tycker är viktigast hos en arbetsgivare.

I topp hamnar bra kollegor följt av ett gott ledarskap och trygga anställningsvillkor. Över hälften tycker att bra kollegor har en helt avgörande betydelse, och drygt fyra av tio anser att gott ledarskap är helt avgörande. Lön hamnar långt ner på listan, endast var femte ser det som avgörande. Att arbetsgivaren har hög status anses minst viktigt.

– För att rekrytera och behålla akademiker behöver organisationer ge både goda villkor och prioritera sociala och organisatoriska faktorer på arbetsplatsen, säger Sofia Hylander, opinionsbildare på Jusek.

För både män och kvinnor är bra kollegor viktigast. Men i övrigt finns skillnader i hur män och kvinnor värderar förhållanden hos arbetsgivare. Tydligast är skillnaderna när det handlar om trygga anställningsvillkor, gott ledarskap, verksamhet i linje med värderingar och kollegor. Dessa faktorer värderar kvinnor klart högre än män.

Efter kollegor anser kvinnor att gott ledarskap och trygga villkor är viktigast hos en arbetsgivare. Män väljer kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Lön och status bedöms vara ungefär lika oviktigt av båda grupperna.

– Flera faktorer som är viktiga för nyutexaminerade är svåra att få kännedom innan kontraktet är påskrivet. Därför är det viktigt försöka skaffa sig en så god bild som möjligt, genom att ta del av tillgänglig information och ställa frågor under anställningsprocessen, säger Ulrika Husmark, karriärplanerare på Jusek.

author image

Jonas Bergholm

Kontakta mig