Svänger du åt höger eller vänster?

Demoskop sätter fingret på föreställningen om vem som kör vilket bilmärke, men stämmer det egentligen eller är det bara fördomar?

Demoskop (plats 23 på Konsultguidens rankinglista) lanserade i dagarna spännande tankar och insikter kring våra föreställningar om man kan avgöra partisympati baserat på vilken bil man kör.

Några frågeställningar som undersökningen besvarar är om man förvänta sig att BMW-ägarens syn på medmänniskorna skiljer sig från skodaägarens? Är det lika enkelt att umgås med en citroënägare som en volvoägare? Har den som väljer en Toyota samma syn på livet som den föredrar en Audi?

Enligt Demoskop så bekräftas i många fall våra fördomar, men ibland är skillnaderna också mindre än förväntat. Då många tillverkare numera arbetar med breda sortiment riktade mot olika marknadssegment reduceras skillnaderna på märkesnivå, vilket innebär att det snarare är bilmodellerna som är de verkliga markörerna.

Ett spännande exempel som besvaras via bilden ovan är om skillnader mellan bilägare utifrån politisk orientering. Demoskop beskriver några karaktäristika för ägare av olika bilmärken. 

Inte helt oväntat drar Porsche till höger och Dacia till vänster. Ägare till så kallade premiummärken, som exempelvis Audi, Mercedes och BMW, positionerar sig själva klart till höger om ägare till andra relativt vanliga bilmärken, undantaget den mer sport- och lyxbilsbilsorienterade Porschen, vars innehavare är de mest högerorienterade.

BMW-ägarna är emellertid mer höger än Mercedesägarna, som i sin tur är mer höger än Audiägarna. Skillnaderna är stora i förhållande till de som inte äger bil, men även i relation till sydkoreanska och japanska märken som Hyundai, Kia, Mitsubishi, Subaru, Toyota och Nissan, vars ägare totalt sett är mer vänster än genomsnittet av befolkningen.

Ägare till Skoda, Volvo, Volkswagen har en position något till höger om genomsnittet. Inte heller ägare till franska bilar sticker ut särskilt mycket med Renault och Peugeot på en genomsnittlig nivå för befolkningen och Citroën något till höger.

läs mer om denna undersökning på www.demoskop.se

 

author image

Redaktionen

Kontakta mig