Apple & Accenture i samarbete

Apple och Accenture har ingått ett samarbete för att utveckla lösningar för iOS. Tillsammans kommer de att lansera nya verktyg och tjänster som hjälper företagskunder att förändra hur de kommunicerar genom iPhone och iPad.

Ett nytt samarbete mellan Apple och Accenture (andraplats i Konsultguidens rankning) ska hjälpa företag att kommunicera med sina kunder genom innovativa affärslösningar baserade på iOS. IOS är det operativsystem som används i Apples mobila enheter. Syftet med de nya tjänsterna är att hjälpa företag att skapa nya intäkter, öka produktiviteten, förbättra användarupplevelsen och sänka företagens kostnader. Accenture innehar andraplatsen i Konsultguidens ranking.

– Sedan iPhone lanserades för tio år sedan, och därefter med iPad, har Apple förändrat hur människor arbetar, men samtidigt tror vi att företag endast har börjat skrapa på ytan av vad de kan göra med våra produkter. Både Apple och Accenture är ledande inom att skapa användarupplevelser, och tillsammans kan vi fortsätta modernisera hur företag arbetar genom lösningar som drar nytta av kapaciteten i Apples teknik”, säger Apples vd, Tim Cook.

– Utifrån vår erfarenhet av att utveckla mobila applikationer anser vi att iOS är den ledande mobila plattformen för företag, och vi är väldigt glada att ingå detta samarbete med Apple, tillägger Pierre Nanterme, Accentures VD och ordförande.

Accenture drar igång en särskild iOS-verksamhet inom Accenture Digital Studios på utvalda platser i världen där de ska utveckla:

  • Nya tjänster som hjälper kunder att hantera samtliga krav som ställs för att integrera iOS med back-end-system. Back-end-system är servrar och databaser som inte är synliga för slutanvändaren.
  • Internet-of-Things-tjänster (IoT), inklusive nya verktygsmallar och fördesignad kod, som ger kunder möjlighet att dra nytta av data från IoT-plattformar i deras iOS-applikationer.
  • Tjänster inom datamigration som underlättar kundernas överföring av nuvarande data och applikationer till moderna iOS-applikationer.

Experter inom design, programmering, systemarkitektur, samt hårdvaru- och mjukvarudesign kommer att arbeta med att ta fram de nya verktygen och tjänsterna.

author image

Åsa Larsson

Kontakta mig