Acando får nytt stort GDPR-uppdrag

Acando har fått i uppdrag att hjälpa en svensk arbetsgivarorganisation anpassningen till den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

I maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla. Den innebär hårdare krav på insamling, hantering och lagring av person- och personrelaterade uppgifter och berör i stort sett alla organisationer – inte minst en arbetsgivarorganisation.

Arbetsgivarorganisationen hanterar stora mängder persondata. För att skydda sitt förtroende vill de föregå datainspektionens och tillsynsmyndighetens kontroller. I samarbete med Acando har de nu dragit igång ett projekt med mål att säkerställa efterlevnaden av GDPR och en adekvat riskexponering samt att se till att den personliga integriteten förblir intakt.

– Vi levererar i ett första steg en grundläggande analys och verifiering av personuppgiftsläget. Vi ger även rekommendationer till skyddsåtgärder inom IT- och verksamhetsprocesser och bidrar med löpande information och stöd i verksamheten, säger Per Lindforss, projektledare på Acando.

Acando är ett konsultbolag inom management, IT och affärssystem som vill skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Bolaget ligger på tredje plats på Konsultguidens ranking

 

 

author image

Åsa Larsson

Kontakta mig