Svenska konsulter bygger världens mest utvecklade digitaliserade sjukvård

Topp ett på Konsultguidens rankinglista, Capgemini, inleder ett samarbete med InterSystems för att förbättra svensk sjukvård.

I senaste Konsultguiden säger managementkonsultbranschen att det blir allt viktigare att behärska digitaliseringsfrågorna. Capgemini och InterSystems kommer genom sitt partnerskap vara redo att spela en avgörande roll för genomförandet av regeringens vision för e-hälsa 2025 och Sveriges ambition att skapa världens mest utvecklade digitaliserade hälso- och sjukvård.

Svensk sjukvård står inför många utmaningar med föråldrade IT-system, där möjligheten att dela patientinformation över landstingsgränser eller mellan sjukhus är begränsad. Med en åldrande befolkning och ett växande antal patienter med kroniska sjukdomar och komplexa behov är möjligheten att dela data en av de viktigaste sakerna att lösa i de kommande upphandlingar som genomförs under de kommande två åren.

För att de stora investeringar som nu görs i nya IT-system ska vara framgångsrika behöver man säkerställa tillgången till patientinformation med hjälp av aktörer med lång erfarenhet och dokumenterad kunskap på detta område. 

Capgemini-gruppen har varit involverade i IT-projekt i många av Sveriges landsting och har en organisation som omfattar 2 400 erfarna IT-konsulter fördelade över hela Sverige. Capgemini har spelat en avgörande roll i digitala utvecklingsprojekt hos flera av Sveriges största myndigheter och offentliga organsiationer. 

Arne Kåhre, Vice President på Capgemini, säger att InterSystems enhetliga journalsystem TrakCare är en samhällsekonomiskt och tekniskt överlägsen lösning, väl anpassad för förutsättningarna inom Svensk hälso- och sjukvård.

– TrakCare kan integreras med befintliga och nya system och den webbaserade lösningen är också anpassad för mobila behov. Det tror jag är avgörande egenskaper för ett system som ska fungera över tid i en så komplex och föränderlig verksamhet som sjukvården, 

Andreas Waldo, Nordenchef på InterSystems, säger att tillsammans med Capgeminis väl dokumenterade erfarenhet av att genomföra storskaliga projekt inom den offentliga sektorn i Sverige och utomlands så utgör man ett starkt team.

– Vi kommer kunna erbjuda ett tryggt partnerskap för att stödja patienter och vårdgivare.

Konsultguidens rankinglista

Konsultguiden är nu inne på sitt 29:e år som den ledande guiden för köpare av konsulttjänster. Det populäraste innehållet är den årliga oberoende rankinglistan där de olika konsultbolagen jämförs med varandra inom sina specifika kompetensområden.

De nyckeltal som presenteras i den här 29:e upplagan har som tidigare samlats in från bolagens egna årsredovisningar.

Klicka här för årets rankning av Management konsulter

author image

Jonas Bergholm

Kontakta mig