Hur kan AI hjälpa managementbranschen?

Nyligen anordnade Centigo en inspirationskväll där ämnet var Artificiell Intelligens (AI). Den stora frågan var hur managementkonsultbranschen ska förhålla sig till denna nya teknik.

I senaste Konsultguiden berättar vi att den stora utmaningen för bolagen i branschen är att ta till sig nyheterna som kommer och acceptera att man inte alltid kan förstå allting, i synnerhet inte det tekniska. Istället ska man lära sig att se de affärsmässiga möjligheterna med tekniken som finns och som håller på att komma.

Och just nu pratas det flitigt om AI. Många tror att det kommer att slå igenom i framtiden, medan andra menar att det redan är här.

På inspirationskvällen hade Centigo, som ligger på sjätte plats på Konsultguidens rankinglista, Lars Hamberg, VD för Gavagai, och Åke Freij från IBM, till sin hjälp för att reda ut vad AI är och hur det kan det användas i praktiken.

Sammanfattningsvis konstaterade de att AI är maskiner som kan tänka. 

Lars Hamberg lyfte det faktum att mängden data fördubblas vartannat år. Denna explosion är långt över bolagens kapacitet att hantera utan hjälp av ett AI som på ett effektivt sätt kan samla information om vad kunder tycker och tänker om en viss produkt eller tjänst.

– Detta är ett intressant område att utforska inom Customer Experience Management, sa Lars.

När är AI bättre än en mänsklig resurs och tvärtom var en annan fråga som man ställde sig på inspirationskvällen. På den hade Åke ett bra svar.

– När IBM:s AI (Deep Blue) vann över världsmästaren i schack 1997 trodde många att människan var uträknad. Men i dag är inte den bästa schackspelaren ett AI. Den är inte heller en människa. Den bästa schackspelaren är en kombination av artificiell intelligens och mänsklig intelligens. 

På Centigo tycker man att AI är spännande och man säger att man fortsätter att utveckla och dela kunskap inom området.

Konsultguidens rankinglista

Konsultguiden är nu inne på sitt 29:e år som den ledande guiden för köpare av konsulttjänster. Det populäraste innehållet är den årliga oberoende rankinglistan där de olika konsultbolagen jämförs med varandra inom sina specifika kompetensområden.

De nyckeltal som presenteras i den här 29:e upplagan har som tidigare samlats in från bolagens egna årsredovisningar.

Klicka här för årets rankning av Management konsulter

author image

Jonas Bergholm

Kontakta mig