Många är fortfarande yrvakna

Marcus Wideroth, vice ordförande i Sveriges Managementkonsulter

En stor utmaning som innebär helt nya spelregler. Så beskriver managementexperten Marcus Wideroth digitaliseringens betydelse för branschen. ”It-frågor har tidigare inte varit tillräckligt fina för ledningsrummen.”

Från att ha varit något som enbart avhandlades inom it-avdelningarna, har ledningsrummen sakta men säkert förstått digitaliseringens roll som gamechanger. Marcus Wideroth, vice ordförande för Sveriges Managementkonsulter, har sett hur samhällsaktörernas attityder förändrats stort de senaste åren.

Är digitalisering numera en given punkt för ledningsrummen?

– Många är fortfarande yrvakna inom området och jag tror att det är en utmaning för branschen. It-frågor har tidigare inte varit tillräckligt fina för ledningsrummen och CIO:n har inte haft en plats där heller. Förändringen kom när man började prata om digitalisering i stället för it. Som branschorganisation tycker vi att den förändringen är jätteviktig; förståelsen att det inte bara är en it-fråga, utan att det handlar om ändrade kundbeteenden som ställer nya krav på affärsmodellerna.

Hur har det förändrat kraven på managementkonsulterna?

– Det har framför allt gjort att affärsutvecklingen går fortare, vilket är en utmaning. I och med den ökade informationstakten går det snabbare att kopiera andras affärsmodeller. Det gör det så mycket viktigare att bygga upp humankapitalet. Där krävs det att man ser till att ta till vara på medarbetarnas kompetens och vilja att bygga vidare på företagets idé. Att utveckla modeller som fångar det är en utmaning för managementkonsulterna.

Finns det plats för gamla modeller i dagens affärsutveckling?

– Eftersom allt går snabbare i dag kan man inte förlita sig på modeller på samma sätt som man gjorde förut. Det är i stället viktigare att våga prova nya saker, mäta och justera sina vägval; att ha ett agilt arbetssätt. Man kan inte ta en metod och använda den på alla företag. Det gäller att förstå varje kunds unika situation och marknad och utifrån detta hjälpa kunderna med rätt angreppssätt för att de ska kunna anpassa sig till de nya utmaningarna och bli framgångsrika.

Vilka är branschens starkaste trender i dag?

Att tänka utveckling av kunderbjudanden och mervärde. Det gäller även oftare för offentlig sektor. I stället för att tänka vad staten vill att man ska göra, vänder man på det och frågar sig vad kunderna kan tänkas behöva och på vilket sätt man bidrar för att skapa detta värde.

Vilka nya beteenden ser du hos konsultköparna?

– Kravställningen hos konsultköparna blir vassare och vi ser en ökad efterfrågan på certifiering för att säkerställa en hög kvalitet i leveransen. Det är bara att likna vid privatpersoner och deras köp av tjänster, man skulle aldrig välja en läkare utan legitimation framför en som har det.

Vilka ramar måste certifierade konsulter hålla sig inom?

– Sveriges Managementkonsulter är ansvariga i Sverige för den internationella CMC-certifieringen. Som certifierad managementkonsult måste man också löpande uppdatera sin certifiering och se till att man följer med i branschens utveckling. Som medlem i Sveriges Managementkonsulter skriver man också på att man följer föreningens etiska riktlinjer, som bland annat innebär ett stort ansvar för att kommunicera svårigheter i uppdrag.

Faktaruta: Sveriges Managementkonsulter

Tror att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle.
Verkar aktivt för att utveckla branschen och därmed bidra till starka och välmående företag.
Ansvarar för den internationella certifieringen (CMC) för managementkonsulter.
Medlemmarna följer branschorganisationens etiska riktlinjer för att säkerställa en oberoende rådgivning.

author image

Josephine Bergenmar

Kontakta mig