Nytt rekord för svensk e-handel

I år omsätts totalt 109,5 miljarder kronor på den svenska e-handelsmarknaden. Det är en ökning med nio procent, eller nio miljarder, från ifjol.

De fyra senaste åren har e-handelns omsättning ökat med 45 procent, eller så mycket som 33 miljarder kronor. Den har gått från drygt 75 miljarder kronor till nästan 110 miljarder i år.

Varor är den kategori som ökar mest på nätet. Jämfört med i fjol har omsättningen ökat med fem miljarder kronor, vilket motsvarar 14 procent jämfört med samma kategori föregående år. Även köp och betalningar för tjänster på nätet ökar starkt, från 12 till 17 miljarder kronor.

Resor är den klart största kategorin med en omsättning på 49 miljarder kronor i år. Det är dock en liten minskning från rekordåret 2016, då svenskarna handlade resor på nätet för 51 miljarder kronor

– E-handeln i Sverige fortsätter att öka på alla fronter. Den totala omsättningen börjar bli lika stor som restaurangbranschen, och drivkrafterna är alltjämt förändrade konsumtionsmönster för köp av varor liksom att allt fler olika typer av tjänster numera köps eller betalas för på nätet, säger Daniel Larsson, vd för DIBS.

Uppgifterna kommer från DIBS årliga rapport Svensk E-handel. Rapporten som lanseras i sin helhet i mitten av september är baserad på en undersökning av YouGov (med undantag från marknadssiffrorna) som genomfördes under det andra kvartalet 2017 och som bygger på intervjuer med drygt 2 000 internetanvändare i Sverige, samt data från DIBS egna databas.

author image

Åsa Larsson

Kontakta mig