B3IT startar ny enhet med fokus på Modern Workplace

Konsultbolaget B3IT Management AB (publ) etablerar en ny affärsenhet med fokus på att leverera tjänster och lösningar inom området Modern Workplace – en digital arbetsplats som möter dagens nya krav.

Den digitala arbetsplatsen har idag blivit en nyckelfaktor för att kunna rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Den handlar om hur vi samarbetar och kommunicerar, hur medarbetarens arbetsplats ser ut och är tillgänglig både fysiskt och virtuellt, hur man säkrar data och hur man mäter och maximerar för att nå resultat.

Arbetsplatsen kan ha avgörande betydelse för både medarbetarnas möjligheter att utvecklas och organisationens potential att förändras och snabbare nå sina mål.

Nu startar B3IT Management AB (publ) en arbetsplats som kommer att bistå med rådgivning och implementation, både av verktyg, affärsprocesser och nya arbetssätt, samt med löpande förvaltning och support. Den nya affärsenheten kommer att gå under namnet B3IT Way Of Working AB (”B3IT WOW”). B3IT Management har placering 29 på Konsultguidens ranking.

– I B3IT Way Of Working kommer vi att bygga team som fokuserar på hur företag och organisationer arbetar effektivare med hjälp av den digitala arbetsplatsen. Vi vill helt enkelt göra det enklare för medarbetarna att utvecklas och att driva på förändring, säger Olof Ottoson, VD för det nya bolaget B3IT Way Of Working.

– Med etableringen av B3IT Way Of Working stärker vi vår förmåga att stötta våra kunder genom hela digitaliseringsprocessen från idé till genomförande. Samtidigt kan vi nu erbjuda kunderna en möjlighet att öka sin effektivitet och attraktivitet som arbetsgivare, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT.

author image

Åsa Larsson

Kontakta mig