It-branschen tjänar pengar på digitaliseringen

Foto: 123rf

It-branschen hyser en stark framtidstro när allt fler branscher och verksamheter digitaliseras. Samtidigt är kompetensbristen ett huvudbry för bolagen.

It-konsultbranschen utgör Konsultguidens största område med en omsättning på drygt 95,4 miljarder kronor – en ökning på tio procent från förra rankningen. De tio största bolagen – med Atea och Volvo Information Technology i spetsen som båda har en omsättning på strax över tio miljarder – sitter på ungefär hälften av den totala branschomsättningen.

Till följd av internationell konkurrens har it-sektorn en jämförelsevis låg rörelsemarginal på fem procent. Av samtliga branscher i Konsultguiden är det endast executive search som är sämre med fyra procent. Men det finns en stark framtidstro i it-konsultbranschen till följd av den pågående digitaliseringstrenden i samhället. Ett område som växer är välfärdsteknologi.

Våren 2016 gick den rödgröna regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut med att Sverige ska vara bäst i världen på att använda e-hälsa år 2025. En rapport från managementkonsultbolaget McKinsey visar att den offentliga vården har stora pengar att spara om man inför allt från tidsbokning på nätet och digital egenvård till digital övervakning av medicinering och integrerade journalsystem.

I den transformationen spelar it-konsulterna en viktig roll och många av bolagen rustar upp genom att anställa personal med kompetens från vården, till exempel läkare.
– De tekniska möjligheterna finns, men vården måste ändra sitt sätt att arbeta på för att få användning av dem. It-konsulterna måste i sin tur förstå hur vårdorganisationerna fungerar, till exempel landstingen, för att kunna hjälpa till i förändringsarbetet och tillmötesgå kundernas behov och önskemål i processen, säger Ellinor Bjennbacke, näringspolitisk chef på IT- och Telekomföretagen.

Men branschen står också inför åtminstone tre utmaningar, enligt Ellinor Bjennbacke. Den första handlar om en förändrad affärslogik gentemot kunderna där fokus inte längre ligger på att bygga skräddarsydda och tungrodda it-system utan på prenumerationsbaserade molntjänster. De tidigare var kostsamma att förändra både för konsulten och kunden; de senare är mer snabbrörliga, billigare och enklare att byta ut. Denna utveckling står i samband med den andra utmaningen.

När affärslogiken förändras på kundföretagen måste it-konsultbolagen också hänga med i dels den tekniska utvecklingen, dels i att bli bättre på att förstå kundernas behov. Men här har det skett och sker fortfarande en stor förändring, enligt Ellinor Bjennbacke. Branschen har i högre utsträckning börjat använda ett utifrån- och in-perspektiv för att bli relevanta och förstå de digitala omställningar som bolag och branscher går igenom, säger hon.

– Men förändringen påskyndas också av att köparen har mer kunskap i dag än tidigare om den typ av produkt eller tjänst som efterfrågas.

Den tredje utmaningen handlar om kompetensbristen i branschen. Enligt branschorganisationens rapport Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och telekomsektorn förväntas industrin ha ett kompetensunderskott på 60 000 personer till år 2020. Det är framför allt stark efterfrågan på mjukvaru- och systemutvecklare, it-arkitekter och projektledare samt it-säkerhetskompetens, visar rapporten.

– Kompetensbristen är ett av de största tillväxthindren, säger Ellinor Bjennbacke.

I dag pratas det mycket om så kallade disruptiva bolag som med digitalt baserade affärsmodeller utmanar de traditionella aktörerna i en specifik bransch. Amerikanska Airbnb, en onlinemarknadsplats för uthyrning och bokning av privat boende, och Uber, en internetbaserad tjänst för beställning och betalning av taxiresor, kallas för disruptiva bolag.

Zoran Covic, vd på bolaget Ework som har rönt framgång genom att agera mellanhänder mellan it-konsulter och köparna, säger att it-konsulterna ofta möter kunder som vill se över hoten och möjligheterna med sin befintliga affärsmodell.

– Det kan vara inom finans, tillverkning eller publishing. Oavsett bransch är det vanligt att aktörerna ser över sina befintliga affärsmodeller och om dessa hotas eller kan utvecklas genom digitaliserade plattformar och strategier, säger han.

En annan sak som företagen ofta efterfrågar i de nya it-systemen är användarvänlighet och sömlös kommunikation – att det är en upplevelse som möter kunden oavsett kanal.

– Det kan vara företag med e-handelsplattformar som har sett färre antal besökare och vill göra en specialistscanning på användarvänligheten, säger Zoran Covic.

 

author image

Tomas Nilsson

Kontakta mig