Fem tips: Säkra prestationen hos din it-konsult

Foto: 123rf stock photos

När konsulttjänster tar en allt större bit av it-kakan, hur kan du säkra prestationer? Det rekommenderas ibland att företag anvisar tre procent av omsättningen på it. I skuggan av det kan det te sig riskfyllt att det faktiskt är omöjligt att garantera kapitalavkastning på anlitade konsulter.

 

Vi har tidigare gett skäl till och hur du lyckas med ditt val av expert. Men när du väl anlitat en lämplig konsult du tror kan uppfylla dina behov och förväntningar, hur kan du säkra att du får levererat vad du förväntar dig? Nedan listar vi fem råd på hur du som uppdragsgivare kan hålla dig ajour med din konsults arbete och prestationer:

  1. Var tydlig från start: För att få till ett lyckat partnerskap mellan uppdragsgivare och anlitad konsult är det viktigt att redan från början tydliggöra vad som förväntas åstadkommas och varför. Det är dessutom viktigt att ni definierar mål och prestationer med noggrannhet för att säkra att konsultens givna direktiv går i linje med organisationens mål. Tvetydighet är inte din vän.
  1. Sätt upp milstenar för att hålla arbetet och humöret igång: Om du anlitat en konsult för ett komplext och långtgående it-uppdrag bör projektet med fördel mätas mot många delmål. Att endast arbeta mot ett större mål kan kännas abstrakt och övermäktigt, vilket gör att arbetet riskerar att kännas omotiverande och frustrerande. Etapper konkretiserar arbetet för dig, din konsult och för dina medarbetare.
  1. Få kontinuerliga avrapporteringar: Bestäm hur frekvent information om projektets framgångar ska redovisas. Detta är viktigt för att försäkra att arbetet utförs i linje med de satta målen. Bestäm även vilka nyckeltal som prestationerna ska mätas utefter och i vilka intervall i relation till konsultens beläggningsgrad. När detta blivit fastslaget, bör din konsult hållas ansvarig för att tillhandahålla kontinuerliga rapporter i enlighet med era satta mått.
  1. Kvantitativa mätningar säger inte allt: Som uppdragsgivare ska du förvänta dig resultat. Om en konsult inte kan artikulera hur hen har förbättrat ditt företags informationsteknologiska system är hen kanske Men dessa avrapporteringar behöver inte alltid redogöras i kvantitativ och noga utmätt statistik. Förvänta dig istället att IT-konsulten ska kunna uppvisa systemförbättringar såsom snabbare tillgång till ditt företags hemsidor.
  1. Håll en öppen dialog: Det är viktigt att du och din konsult kan föra en öppen dialog om ni märker att mätetalen inte nås i den mån ni förväntade. Tillsammans kan ni kanske urskilja var problemet ligger och på vilka vis det kan lösas. Ibland kan externa faktorer och organisationsförändringar vara skurken, vilket faktiskt kan vara utom konsultens kontroll.

Att mäta en it-konsults kapitalavkastning kan vara ett sisyfosarbete. Men detta innebär inte att du som uppdragsgivare inte ska kräva avrapporteringar som säkrar att arbetet fortskrider i enlighet med projektets och organisationens satta mål. Att anlita en konsult är riskfyllt, men sällan förgäves.

 

 

author image

Sara Gardlenius

Kontakta mig