Lisberg växer med en ny VD

Per Åström, VD på Lisberg

Lisberg har redan över 30 års erfarenhet av att finna rätt ledare till
rätt företag. Nu har styrelsen rekryterat en efterträdare. Per Åström är ny VD för Lisberg.

När jag skriver dessa rader är jag inne på dag 13 som VD. Skönt att det återstår 87 till de berömda 100…
Hur tar man sig då an ledarskapet i ett bolag som har agerat med så stor framgång i över 30 år,
där vi frekvent firar 20-års jubileum i våra kundrelationer och där den sammanlagda erfarenheten av chefsrekrytering hos våra konsulter uppgår till närmare 160 år?

Med ödmjukhet, givetvis, men även med en stor portion nyfikenhet på vår marknad och omvärld. Vi måste utvecklas och bli bättre i en hastighet som överträffar andra aktörer. Vi måste ständigt ta till oss digitaliseringen för att bli effektivare ”back-office”, och på så vis kunna använda ännu mer resurser till våra mänskliga möten som för oss är sanningens minut och där vi skapar våra kundvärden.

Vår uppgift är och förblir att kunna förstå kundens behov av ledningskompetens i varje given situation och identifiera och attrahera exakt den individ som har bäst förutsättningar för att skapa utveckling och resultat i den aktuella rollen.

Om 20 år har vi förhoppningsvis bytt VD igen – och omvärlden kommer att se ut på ett sätt som ingen av oss kan föreställa sig idag. Ett är dock tämligen säkert och det är att den person som då sitter på Lisbergs VD-stol kommer att bära på samma fråga som jag bär på i dag. Hur kan vi med små, fina medel bli ännu bättre på att stärka våra kunders konkurrenskraft?

Om du som kund läser det här och har tankar och idéer kring den här frågan så tar jag tacksamt emot din input. Vi finns till för Er.

FAKTA / Per Åström, 46
Familj: Fru, två barn och en beagle.
Bor: Hyllie By.
Yrke: VD på Lisberg och arbetar med Executive Search, Management Assessment och Styrelserekrytering.
Bakgrund: Per har en fil kand inom Human Resource Management från Lunds Universitet. Han har arbetat i kvalificerade ledande internationella befattningar inom rekryteringsbranschen och har även stor kommersiell erfarenhet från ledande operativa roller inom ett flertal branscher med teknisk inriktning.

Läs mer på Lisberg.se