Framgång bygger vi tillsammans

Åza Skoog, Managing Director för Harvey Nash i Norden och även ansvarig för hela Alumni / Impact Executives/ Harvey Nash affär i Sverige, tvärs över våra varumärken. Anställd inom bolaget sedan år 2000. Personligt affärsmål: Att etablera vårt företag och samtliga tre varumärken som ledande rådgivare kring ledarskapstjänster i Norden.

Vår vision är att göra skillnad!

Det är detta vi strävar efter i allt vi gör på Alumni, Harvey Nash och Impact Executives för att hjälpa företag och organisationer att bygga team i världsklass. Vi levererar ett kompletterande erbjudande med en unik kombination av tjänster inom rekrytering och utveckling av ledarskap och talang. Våra tjänster spänner inom ett brett område, från rekrytering, assessments, second opinions till utvärdering av styrelser och ledningsgrupper. Det sistnämnda är ett av våra snabbast växande tjänsteområden som vi sen många år utvecklat till att bli en lika stor del av vår affär som executive search.

I våra rekryteringsuppdrag tillsätter vi inom Alumni styrelsemedlemmar och VD:ar på Large- och Mid Cap nivå, och genom Harvey Nash har vi nätverken på chefs- och specialistnivå. Vår interimsaffär är ett av våra stora satsningsområden framöver, genom Impact Executives och Harvey Nash. Med den erfarenhet vi byggt upp sedan Alumni grundades 1990 så har vi möjlighet och expertis att kunna skräddarsy och pragmatiskt anpassa våra tjänster till kundens behov. Vi har medvetet arbetat hårt för att behålla den entreprenöriella kultur vi haft sedan starten och drivs av att utveckla nytt och lära nytt. Våra processer är alltid baserade på en grundlig analys för att skapa förståelse för våra klienters förutsättningar och för att vi i vår tur ska kunna bygga förtroende gentemot marknaden när vi representerar våra uppdragsgivare. Resultatet är alltid avhängigt av ett nära samarbete med våra klienter och en öppen dialog.

Vi har de bästa medarbetarna

Vår framgång bygger på de individer som finns här. Vi har också ett unikt erbjudande i Norden och gemensamma värderingar som knyter oss samman och gör att vi kan jobba som ett team för att leverera på vår klientcentrerade strategi. Det ligger en enorm kraft och potential bakom +120 engagerade medarbetare som tillsammans strävar efter att leverera på en och samma vision om att göra skillnad för ledarskap i Norden. Vi arbetar för att kunna erbjuda och utveckla de ledare som gör våra klienter mer framgångsrika och vårt samhälle bättre att arbeta, verka och leva i. Med kunden i centrum som vår målstock skapar vi större möjligheter att utveckla vår affär och utveckla vårt erbjudande för att maximera kundvärdet.

Våra tre varumärken har egna unika klientrelationer, men eftersom vi jobbar så pass sammansvetsat så kan vi skapa mer värde och lättare kommunicera vårt erbjudande för våra klienter. Våra medarbetare ska kunna hjälpa dig som kund oavsett vilken utmaning du står inför. Vi är över 8000 kollegor internationellt och du som klient ska kunna lita på att vi löser det. Vi har nätverken, vi har den samlade kompetensen och erfarenhetsutväxlingen, vi har insikt i marknaden på tvärs av branscher och vi har ambitionen att alltid bygga långsiktiga, värdeskapande relationer.

Rekryteringsmarknadens framtid?

Vi verkar inom en förhållandevis traditionell bransch men ser med spännig fram emot att tackla de många nya möjligheter som kommer med digitaliseringen. Utöver det kulturskifte vi behöver adressera likt många andra verksamheter för att få med oss alla våra medarbetare på denna förändringsresa, har vi målmedvetet satt digitalisering som ett fokusområde externt och internt.

En av de saker vi påverkas av nu är att vi i allt större utsträckning träffar klienter som efterfrågar snabbare processer - både uppdragsgivare och kandidater. För att konkurrera i framtiden behöver vi vända detta till vår fördel. Vi behöver kunna ta till vara på de nya verktyg som utvecklas och hela tiden hålla oss ajour med senaste nytt på marknaden.

Genom att vi redan har nätverken och kunskapen om marknaden och expertis inom olika funktionsområden kan vi kliva in som rådgivare för våra klienter och ge en snabb leverans. Mervärdet i vårt erbjudande kommer inte idag från kartläggning och identifiering av tillgängliga kandidater marknaden. Redan nu hjälper vi istället klienter inte bara med att hitta kompetensen utan att hitta rätt kompetens och maximera potential och säkra framgång. De gäller som oftast att hitta kandidaterna i marknaden och lyckas attrahera dem och vägleda dem rätt i karriärsutvecklingen. Vårt ansvar är inte bara till uppdragsgivaren men också till kandidaterna som väljer att lägga ett mycket personligt val och stort förtroende i våra händer.

I kandidaternas marknad tvingas alla organisationer att jobba mer och mer långsiktigt med talangförsörjning och vi har flera exempel på uppdrag där vi löpande jobbar med successionsplanering och kartläggning av framtida ledare för klienter. I en allt mer oförutsägbar omvärld försöker man hitta sätt att skapa stabilitet på och försäkra sig om att man står rustad för framtiden. I detta kan vi hjälpa våra klienter med att hitta trygghet och vara en rådgivande partner. När vi väl lärt oss ta till vara på nya digitala verktyg som ger oss effektivare processer kan vi arbeta med att leverera ännu mera värde till våra klienter och skapa en arbetsplats för våra medarbetare som är ännu mer utvecklande.

 

Alumni – med fokus på ledningsgrupper och styrelser erbjuder vi ledande och innovativa tjänster inom ledarutveckling och ledarförsörjning som kontinuerligt utvecklas med en bas i de drygt tjugofem år vi arbetat med att stärka våra klienters organisationer.

Harvey Nash - med kunden i fokus hjälper vi våra uppdragsgivare i Norden lyckas genom talangförsörjning av specialister och chefer inom alla branscher och affärsfunktioner. Med pragmatiska lösningar och anpassade processer tillmötesgår vi varje unik kundsituation.

Impact Executives – med fokus på ledningsgrupper och styrelser förser vi våra klienter med drivna, erfarna och verifierade ledare som tillämpar sin gedigna erfarenhet och att adderar värde från dag ett. Vi kommer in i perioder av förändring som t ex tillväxt, förändringsledning eller förlust av nyckelkompetens och klienten kan se direkta resultat i linje med strategi och affärsmål.


FAKTA

Postadress: Box 843, 101 36 Stockholm

Besöksadress: Stockholm, World Trade Center, Kungsbron 1

Göteborg, Södra Larmgatan 20

Malmö, MalmöLive, Gibraltargatan 7

Tel: 08-796 17 00, 08-20 09 10

E-post: info@alumniglobal.com | info@impactexecutives.se | info@harveynash.se

Hemsida: www.alumniglobal.com | www.impactexecutives.se | www.harveynash.se

Startår: 1990

Företagsledning: Founder and CEO, Magnus Tegborg

Managing Director Sweden, Åza Skoog

Managing Director Impact Executives, Anna Hjertstedt,

Arbetsområden/Uppdragstyper: Rekrytering, Executive Search, Interim Management, Leadership Consulting, Leadership Development, Board Services, Second Opinions & Assessments, HR Consulting.