Att tänka på när du köper konsulttjänster

Hur vet ”köparen” att man förvärvar en bra konsulttjänst – att man får rätt och bäst kompetens för uppdraget?

Mats Högström har svaret. Vi tog ett snack med grundaren av Högström & Co Management AB, som ligger på artonde plats på Konsultguidens rankinglista. Mats säger att det är svårt att handla upp tjänster – men om man sätter upp tydliga utvärderingskriterier, bekantar sig med sina presumtiva leverantörer och tar referenser, så har man täckt in det viktigaste.

– I min egen bransch, Executive Search, handlar det exempelvis om jag vill ha kandidater som jag själv ska bedöma, om jag vill ha rätt kandidater eller om jag också vill ha en aktiv och affärsinriktad partner som bidrar i analysen om hur organisation och kompetens bör se ut framöver utifrån nuläge och lagda strategier. Olika företag arbetar väldigt olika här och det avspeglar sig förstås i prisbilden.

Sedan tror Mats att det bästa sättet är att ta ett eller flera möten med tilltänkta leverantörer för att få en klar bild av arbetsprocesser, kultur och engagemang och för att få en känsla för om leverantören förstår de behov man har.

– Kemin måste stämma. Därefter ska man vara noga med referenser. Be om några stycken och fråga inte referenterna enbart om hur resultatet av konsultinsatsen var, utan fråga även om processen och upplevelsen av denna. Först därefter tycker jag man kan vara säker på att man jämför likvärdiga företag och kan jämföra pris.

Hur vet köparen att konsultens verksamhet är tillåten enligt upphandlingsbestämmelserna? Är lagen/juridiken lättolkat?

– Pratar vi om Lagen om offentlig upphandling (LOU) så tycker jag generellt att upphandlingsbestämmelserna är väldigt klara vad gäller lag/juridik, och upphandlande verksamhet kan lätt kontrollera att uppgifterna stämmer med till exempel Bolagsverket och Skatteverket. Att konsultens verksamhet är tillåten måste vara den allra lägsta nivån av utvärdering av en eventuell leverantör och där tror jag de flesta inte har några problem att göra en riktig bedömning.

Digitaliseringen håller de flesta företagsledarna vakna om nätterna, spelar den utvecklingen en allt större roll också när det gäller att handla upp rätt konsulttjänster? På vilket sätt i så fall?

– Jag ser nog mest fördelar med en ökad digitalisering, när det gäller upphandling. När man väl förstått vilken konsulthjälp man behöver och definierat kriterierna, är det lätt att skapa tydliga formulär. Vid offentlig upphandling, enligt LOU, är det så att vissa uppgifter är obligatoriska och om man råkat glömma att sätta ett kryss i en viss ruta blir man utesluten från vidare utvärdering. Med digital teknik kan man låsa formulären så att det inte går att sända in förrän allt är korrekt ifyllt.

Mats säger att risken förstås är att det är lätt att skapa väldigt omfattande formulär.

– I min bransch ska ofta rekryterande chef säga sitt liksom HR-avdelningen och inköpsavdelningen – och slutresultatet kan bli en hel arbetsbok i excel som ska fyllas i.

Ibland kan Mats uppleva att ”alla ska få med något” så att den rekryterande verksamhetens behov kommer lite i skymundan.

– Återigen tror jag att det handlar om att ha klart för sig vilken konsulttjänst man vill upphandla och att försöka prioritera de viktigaste kriterierna.

Konsultbranschen är väldigt vid – vad tycker du är viktigast generellt att tänka på när man ska handla konsulttjänster? 

Jag säger det igen: bestäm dig för vad du behöver ha hjälp med, sätt upp tydliga utvärderingskriterier, bekanta dig med dina presumtiva leverantörer och ta referenser! Använd slutligen priset som utvärderingskriterium.

Mats fastslår att det är lätt att starta ett konsultföretag; det behövs en dator, ett fyndigt namn och en snygg hemsida. Vilken kompetens som döljer sig bakom detta är svårare att utvärdera.

– Jag upplever relativt ofta att Högström & Co jämförs med företag som påstår sig leverera samma tjänst till en tredjedel eller fjärdedel av vårt pris, och vi har slutat att sända anbud om vi inte får träffa den presumtive kunden och dels säkerställa att de vet vad de behöver hjälp med och dels förklara vår position.

Klicka här för att läsa vad Mats anser om persontester, har de spelat ut sin roll!?

Konsultguidens rankinglista

Konsultguiden är nu inne på sitt 29:e år som den ledande guiden för köpare av konsulttjänster. Det populäraste innehållet är den årliga oberoende rankinglistan där de olika konsultbolagen jämförs med varandra inom sina specifika kompetensområden.

De nyckeltal som presenteras i den här 29:e upplagan har som tidigare samlats in från bolagens egna årsredovisningar.

Klicka här för årets rankning av Executive Search konsulter

author image

Jonas Bergholm

Kontakta mig