Chefsrekryterarna står emot digitaliseringen

Foto: 123rf

Digitala yrkesnätverk som Linkedin har skapat större tillgång på information om kandidater och ändrat förutsättningarna för executive search-konsulterna. Ännu har dock branschen inte sett några djupa förändringar till följd av digitaliseringen. Prispressen är alltjämt det största orosmolnet.

Executive search-branschen har ökat den sammanlagda omsättningen från 748 miljoner kronor till 858 miljoner och har en rörelsemarginal på fyra procent – lägst av samtliga branscher i Konsultguiden. Också i denna sektor finns en serie större bolag som har stora delar av marknaden. Hit hör till exempel Alumini, Egon Zehnder, Academic Search, Hammer & Hanborg och Novare Executive Search.

Tillsammans har de närapå hälften av branschomsättningen. Noterbart är att området får ett högre värde än managementkonsultbolagen när konsultköpare svarade på frågan om branschernas proaktivitet ifråga om digitaliseringen i Konsultguidens enkätundersökning. 32 procent av respondenterna angav ett svar mellan sex och tio och 39 procent mellan ett och fyra på en skala från ett till tio.

Än så länge har inte digitaliseringen förändrat branschen på samma sätt som är fallet med marknadsundersökning eller strategisk kommunikation. Christoffer Lindblad, Sverigechef på Alumni, berättar att branschen länge har gått omkring och väntat på att det ska hända någonting.– Jag har pratat med många entreprenörer som verkar rätt sugna. I matchningsprocessen av en chef och ett företag finns det mellanled som skulle kunna kapas bort för att skapa högre effektivitet och lönsamhet. Det skulle förmodligen vara en ganska lukrativ marknad, säger han.

Helt och hållet oberörd av digitaliseringen är branschen emellertid inte. Det professionella yrkesnätverket Linkedin – som har över två miljoner användare i Sverige – har förändrat tillgången på information om potentiella rekryteringar. Förr var det nästan enbart executive search-byråerna som hade metoderna, arbetssätten och förutsättningarna för att identifiera intressanta kandidater.

I dag, berättar Christoffer Lindblad, kan kunderna sitta med Linkedin under det första mötet och komma med namnförslag. Tillgången till information på nätet förändrar arbetet för headhuntingbolagen – i synnerhet för dem som rekryterar mellanchefer och olika specialistbefattningar.

– Det är inte så att man kommer med en lista på tio kandidater och någon säger oj, vilka fina namn ni har hittat. På högre chefsnivå har ju många av namnen redan funnits tillgängliga till exempel på Linkedin och andra öppna källor sedan länge. Därför blir den delen av executive search-processen mer präglad av commodity, säger han.

En annan del som har förändrats inom executive search-branschen är tidsåtgången. Tidigare kanske bolagen fick fyra till sex veckor på sig att mejsla fram tänkbara kandidater; i dag ska man ha ofta kommit dithän helst på två till tre veckor. Christoffer Lindblad berättar att branschen på så sätt blir indirekt påverkad av digitaliseringen, eftersom kunderna verkar i en digital värld där tempot ständigt höjs.

– Deras digitala verklighet spiller över på hur snabbt vi ska leverera, säger han.

En stor del av executive search-byråernas konkurrensfördel handlar om mervärdet som de tillför senare i rekryteringsprocessen i egenskap av rådgivare. För att kandidaten och bolaget ska matcha används alltifrån referenstagning och bakgrundskontroller till olika former av tester och intervjuer. Christoffer Lindblad säger att detta är en värdeskapande insats som är svårare att översätta och omvandla till en digital process. I takt med att alltmer information finns på nätet har också executive search-experternas roll förändrats med mer tonvikt på personliga relationer, enligt honom.

– Jag träffar och har kontakt med väldigt många chefer mest för att kolla deras situation. En del kanske har funderat på att byta jobb, andra inte. Genom personliga relationer kan man nå kandidater som är svårare att komma åt genom enbart digitala hjälpmedel, säger Christoffer Lindblad.

Bo Bengtsson, ordförande för branschorganisationen Sveriges Executive Search Konsulter (ESK), berättar att digitaliseringen framför allt har haft positiva effekter. Till exempel har tillgången på information underlättat konsulternas arbete.

Den stora utmaningen i branschen handlar snarare om prispressen – och i synnerhet när det gäller rekryteringar till offentlig sektor. Förra året kunde Konsultguiden rapportera att en executive search-konsult för tio år sedan kunde fakturera omkring 200 000 till 250 000 kronor för rekryteringen av en kommundirektör. I dag kan offerterna ligga på nedåt 70 000 kronor.

– Vi måste vara superprofessionella i vår personbedömning när det gäller att matcha person och arbetsplats. Att ha en avskalad rekryteringsmetod och locka med låga arvoden räcker inte. Men tyvärr möter vi besvikna uppdragsgivare som har provat de billigare alternativen.

Av: Tomas Nilsson