Hur ser vi på digital integritet?

Det uppkopplade livet gör vår tillvaro smidigare men det ställer också frågan om den digitala integriteten på sin spets.

Lindahl (som ligger på tredje plats på Konsultguidens rankinglista) har i samarbete med analys-och kommunikationsbyrån Insight Intelligence undersökt hur svenskarna ser på digital integritet.

Resultaten visar en positiv attitydförändring kring insamling av privat information. Samtidigt ökar andelen som är oroliga för att information som man delar med sig av används i syften som man inte är bekväm med.

Den generellt mer positiva inställningen till informationsinsamling är avhängd konsumenternas känsla av trygghet vad gäller säkerhetshanteringen av den information som samlas in.

Oron beror främst på bristande kunskaper om hur informationen som samlas in används.

På frågan om vad de företag och organisationer som hanterar information om en skulle kunna göra för att man ska känna sig mer trygg att dela den är det vanligaste svaret att ge mer information om hur den insamlade informationen används.

Samtidigt svarar nästan sex av tio att de aldrig läser texten om vad villkoren för behandling av ”kakor” som man accepterar innefattar.

Banker är fortfarande den aktör som folk har högst förtroende för i förvaltandet av ens personliga information digitalt, trots att förtroendet minskat med nio procentenheter det senaste året.

Minst förtroende i denna aspekt har sociala medier (4%), sökmotorer (5%) och nyhetsmedier (6%).

Ta del av rapporten här

Konsultguidens rankinglista

Konsultguiden är nu inne på sitt 29:e år som den ledande guiden för köpare av konsulttjänster. Det populäraste innehållet är den årliga oberoende rankinglistan där de olika konsultbolagen jämförs med varandra inom sina specifika kompetensområden.

De nyckeltal som presenteras i den här 29:e upplagan har som tidigare samlats in från bolagens egna årsredovisningar.

Klicka här för årets rankning av Affärsjuridik

author image

Jonas Bergholm

Kontakta mig