"En bransch som mår bra när det händer mycket"

Foto: 123rf

Fortfarande är timbetalning vanligast inom branschen, men det blir allt vanligare med fast prissättning. Samtidigt pågår en segmentering i branschen där större byråer stärker sina positioner. Läs om vad några byrå-vd:ar har att säga om affärsjuridikens utveckling.

Affärsjuridiken är den bransch i Affärsvärlden Konsultguidens undersökning som tidigare haft den överlägset högsta genomsnittliga rörelsemarginalen – 16,8 procent.

Mannheimer Swartling hade stora ökningar av arvodesintäkterna mellan 2013 och 2014; 7 procent. 2014 hade advokatbyrån en omsättning på drygt 1,2 miljarder kronor – högst i branschen. Totalt 40 börsintroduktioner var byrån involverad i.

– Samtidigt skedde också ett par större företagsöverlåtelser som drev på affärerna. Vi anlitades när SSAB gick samman med det finska bolaget Rautaruukki och när Electrolux förvärvade General Electrics vitvaruverksamhet, säger Mannheimer Swartlings vd Jan Dernestam.

Enligt Dernestam har det pågått en segmentering i branschen.
– De större byråerna stärker sin ställning. Även mindre boutiquebyråer klarar sig bra. Mellanstora byråer utan tydlig nisch och strategi ställs dock inför större utmaningar. Affärsjuridiken är en bransch som mår bra när det händer mycket på den finansiella marknaderna. Vid lågkonjunktur är det många omstruktureringar, tvister och akuta omfinansieringar som advokatbyråerna blir involverade i. Under högkonjunktur är det företagsförvärv och börsnoteringar.

– Företagen behöver affärsjuridiktjänster i både bra och dåliga tider, men på olika sätt. Det är egentligen bara när det är stiltje på marknaden som vi får lite mindre att göra, säger Jan Dernestam.

Sett till arvodesintäkter har advokatbyrån Vinge varit näst störst inom affärsjuridik. Från år 2013 och år 2014 ökade intäkterna med 10 procent – ett av de högsta talen i branschen – jämfört med en marginell nedgång året innan. Också för Vinges del var det börsnoteringar som låg bakom framgången. Totalt 19 bolag anlitade byrån inför sina introduktioner. 

– Vi hade även ett aktivt år när det gällde tvistlösningar inom immaterialrätt. Det blir mer av den typen av affärsjuridik i takt med att företagen sätter ett större värde på sina varumärken och är inriktade på att rädda dem från varumärkesintrång, säger Vinges vd Maria-Pia Midenbäck Hope.

Också Maria-Pia Midenbäck Hope anser att de större byråerna har det enklare än mindre byråer att hävda sig i den globala konkurrensen från framför allt amerikanska och engelska firmor.
– Vi har möjligheten att ta oss an de största projekten när det gäller noteringar och tvister. Vi kan sätta ihop stora team snabbt och vi har en spjutspetskompetens. Det är där vår konkurrensfördel ligger, säger hon.

Precis som flera andra konsultbranscher är affärsjuridikområdet präglad av en prispress. Inte bara till följd av ökad konkurrens utan också för att köparna har blivit alltmer sofistikerade och professionella.

Fortfarande är timdebitering den vanligaste arvodesformen men det blir allt vanligare med en fast prissättning inför större projekt. Klienterna vill ha förutsägbarhet, enligt Maria- Pia Midenbäck Hope.
– Klienterna har en budget att förhålla sig till och det kan vi inte bortse från som leverantörer.

Av: Tomas Nilsson

Fotnot: Texten är ett utdrag ur en artikel publicerad i 2015 års Konsultguiden.