Fortsatt tillväxt i kunskapsintensiva företag trots stor personalbrist

Trots att det råder brist på kompetent personal har svenska kunskapsintensiva företag lyckats upprätthålla en hög tillväxt – hittills. Det visar Almegas tjänsteindikator för kvartal 3.

Efter de senare årens låga tillväxt i världshandeln har den i år tagit fart på allvar. Det driver upp behovet av kompetent personal i en rad olika branscher. Det råder dock brist på personal.

Nästan en tredjedel av tjänsteföretagen i näringslivet menar att personalbristen bromsar den egna verksamheten, men vi ser ändå att vissa branscher klarar av att upprätthålla en hög tillväxt, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.

Trots att man anser sig ha svårt att hitta den kompetens de behöver har det visat sig att vissa kunskapsintensiva branscher ändå klarat sig bra.

– En väldigt sannolik förklaring är att vissa företag har löst det problemet genom att själva importera mer tjänster. På så vis kan man möta en ökad efterfrågan, fortsätter Lena Hagman.

Tillväxttakten för tjänsteproduktionen under andra kvartalet blev svagare än väntat, knappt 2 procent i årstakt, att jämföra med nära 6 procent under första kvartalet.

Risken är att personalbrist i tungt vägande branscher håller tillbaka tillväxten. Enligt Almega är den rådande kompetensbristen i Sverige unik i ett internationellt perspektiv.

Lena Hagmans tolkning är att konjunkturen för den privata tjänstesektorn totalt sett fortsätter att ligga på topp under årets tredje kvartal, men risken är att personalbrist i tungt vägande branscher håller tillbaka produktionstillväxten.

Vi vet sedan tidigare att Sverige är i en strukturell omvandling där tjänsteinnehållet i exporten ökar. Nu ökar såväl efterfrågan som konkurrensen från utlandet samtidigt som de svenska företagen har svårt att hitta kompetens för att möta dessa behov.

– Då finns givetvis risken att man inte fullt ut kan svara upp mot den ökade efterfrågan och tappar affärer till konkurrenter, säger Lena Hagman.

Almega är Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag,med cirka 11 000 medlemsföretag som har sammanlagt över 500 000 anställda.

author image

Åsa Larsson

Kontakta mig