Fortsatt tillväxt i kunskapsintensiva företag trots stor personalbrist

Fortsatt tillväxt i kunskapsintensiva företag trots stor personalbrist

Svenska chefer tveksamma till nya teknikinvesteringar

Svenska chefer tveksamma till nya teknikinvesteringar

Oro, optimism och gyllene tider

Oro, optimism och gyllene tider

Stor digital omställning för konsultbranschen

Stor digital omställning för konsultbranschen

Chefsrekryterarna står emot digitaliseringen

Chefsrekryterarna står emot digitaliseringen

”Måste förstå hur digitaliseringen påverkar bolagen”

”Måste förstå hur digitaliseringen påverkar bolagen”

Många teknikkonsulter kan bli tagna på sängen

Många teknikkonsulter kan bli tagna på sängen

”Efterfrågan kommer att minska”

”Efterfrågan kommer att minska”

Analys: Bransch i förändring

Analys: Bransch i förändring

Analys: Mer tonvikt på affärsnytta

Analys: Mer tonvikt på affärsnytta

It-branschen tjänar pengar på digitaliseringen

It-branschen tjänar pengar på digitaliseringen

Digitalisering, ett laddat tema

Digitalisering, ett laddat tema

Årliga rankinglistor