Undvik avtalsfällorna i det nya året

Nytt år, nya löften om förbättring. För företag är förhoppningarna om utveckling lika stora. Men i denna uppfriskande verksamhetssyn är det viktigt att inte vara dumdristig genom att begå det vanliga misstaget: att ingå i förhastade avtal.

Företag förlitar sig på kontrakt, vare sig det är till kunder, arbetstagare eller leverantörer. Större företag har oftast juridiska avdelningar som sköter avtalsrätt, men detta är knappast lag. Det är istället vanligt att företag ingår i avtal utan juridisk förhandsgranskning. Att göra så kan skada din verksamhet. Men vilka juridiska rävsaxar finns, och hur kan du som företagare undvika att fastna?

Att anställa konsulten

Som vi skrivit i ett tidigare inlägg ska en konsult anlitas, inte anställas. Om en myndighet eller domstol anser att konsulten i ekonomiskt och socialt hänseende är jämförbar med övriga anställda, bär du ansvar för konsulten och du ska betala lön istället för arvode. Dessutom kan du som uppdragsgivare bli skyldig att betala semester, pension och skattetillägg. Ett avtalsmisstag kan därför bli digert.

Att endast ingå muntligt avtal

Den hyllade 1800-talsförfattaren Mark Twain ska ha uttryckt att muntliga avtal saknar värde. Gäller detta idag? Både ja och nej. I enlighet med 1-9 §§ i avtalslagen sluts ett avtal när en part accepterar en annan parts anbud. Det definieras däremot inte att avtalet måste vara skriftligt. Detta till trots kan det vara svårt att uppvisa rättsförhållandet i ett muntligt avtal – i synnerhet om motparten uttalar sig motstridigt. Upprätta därför alltid ett skriftligt avtal.

Att inte ange tydliga villkor

I likhet med muntliga avtal, är muntliga villkor som diskuterats under avtalsprocesser inte fullt hållbara eftersom dess rättsliga status är svår att bevisa. Inkludera därför samtliga villkor i det skriftliga kontraktet. Det är nämligen oerhört viktigt att du noggrant definierar ramarna för vad kontraktet avser, dess omfattning, arvode såväl som vad som skulle ske vid en eventuell tvist.

Att inte sätta lås på hemligheter

Det är viktigt att konsulten får god insyn i ditt företag, men detta kan innebära åtkomst till känslig information. För att undvika att företagshemligheter läcker ut är det viktigt att du upprättar ett tydligt sekretessavtal innan uppdraget påbörjas. Håll även koll på i vilken utsträckning offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller för ditt företag. Läs mer om sekretessavtal här.

Att inte anlita en jurist

Detta måste vara det vanligaste och största felet som begås. Avtalsrätt är en komplicerad fråga med många detaljer avseende rättigheter och skyldigheter. Att inte rådfråga en jurist kan lätt bli till en fälla i avtalsrättens komplexitet. Även om det kan vara dyrt att anlita en affärsjurist för att se över avtal, kan kostnaden vara liten i jämförelse med den skada ett avtalsfel kan orsaka.

Ställs du inför nya avtal vid årsskiftet och är ute efter att anställa en konsult? Vår guide rankar de bästa konsulterna inom affärsrätt.

author image

Sara Gardlenius

Kontakta mig